POLITYKA PRYWATNOŚCI

1. Administratorem danych osobowych jest Radosław Bar, prowadzący działalność

gospodarczą pod firmą Oberiba Kamp Radosław Bar.

2. W sprawie danych osobowych kontakt z administratorem możliwy jest pod adresem mailowym:biuro@OBERIBAkamp.pl

3. Dane osobowe przetwarzane są w zakresie niezbędnym do wykonania umowy (art. 6 ust. 1 lit. b RODO) lub na podstawie wyrażonej zgody (art. 6 ust. 1 lit. b RODO) i w celu jej wykonania.

4. Dane osobowe podawane są dobrowolnie, jednakże brak ich podania może uniemożliwić zawarcie umowy.

5. Osobie, której dane osobowe są przetwarzane przez administratora, przysługuje:

a) prawo dostępu do danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania lub prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych;

b) prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych w dowolnym momencie

bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem;

c) prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.

6. Dane nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym o profilowaniu.

7. Dane osobowe przetwarzane są przez okres nie dłuższy niż przewidziany przepisami prawa albo do cofnięcia zgody na ich przetwarzanie.